Öckeröborgen AB

Välkommen till
Öckeröborgen

Öckeröborgen är ett marint moderbolag som har sitt huvudkontor på Öckerö i Göteborgs skärgård.

I bolagsgruppen ingår följande marina bolag: Ö‑varvet, Hasslö varv, Tenö varv, Simrishamns varv, Berg Marin, Power House, Power Tech Sweden, Donsö Engine and Shiprepair, Swede Ship Marine, Swede Ship Composite, Swede Ship Yachtservice, CKG i Uddevalla, Ö‑PAC, Skillinge Svets samt Sublift.

Ö-varvet - man som svetsar
Ö-varvet - man som arbetar
Water
Spela video om Water

Våra bolag