Öckeröborgen AB

Om företaget

Öckeröborgen - favicon

Öckeröborgen AB

Ett stöd för industriell sjöfart

Öckeröborgen - Kompetenshuset

Öckeröborgen är ett familjeägt moderbolag med flera bolag inom den marina sektorn i Sverige.

Varvet Ö-varvet grundades av Ernst Backman 1916 som reparationsvarv för fiskebåtar. 1945 övertogs varvet av sönerna Gösta och Hugo Backman och togs därefter år 1966 över av Göstas son Rune Backman.

År 1990 övertogs varvet av sönerna Peder, Örjan och Jonas Backman. Varvet sysselsatte då 17 personer.

Sedan 1990 har utvecklingen hela tiden gått framåt, från att ha varit ett varv 1990 till att gruppen idag består av fem varv och flertalet andra marinrelaterade bolag.

Idag är även den 5:e generationen Backman aktiva i bolagsgruppen. Gruppen sysselsätter i dagsläget närmare 600 medarbetare med bolag som är belägna på olika platser runt om i Sverige.

 

Vi söker kunder med

Vi vill ha en hög igenkännandegrad när kunder besöker våra verksamheter.
Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer där kunderna känner sig väl omhändertagna.

Unsplash

Vi strävar efter att

Shore

Varumärke

Bolagen inom gruppen skall sträva efter att vara en bra arbetsplats för sina medarbetare och en bra leverantör till sina kunder. Vi vill behålla närvaron till både medarbetare och kunder oavsett bättre eller sämre tider. Vi vill bli igenkända för att alltid göra vårt bästa, ta vårt ansvar och vara en aktör att lita på.

Socialekonomiskt varumärke

Vi vill verka i miljöer där vi gör nytta och skillnad för andra, först och främst i de kommuner där våra bolag är verksamma. Vi riktar vårt fokus på barn och ungdomar för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.

Koncernstruktur

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy

Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss. Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss. Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Vår miljöpolicy

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är de viktigaste komponenterna för trivsel och förmågan att prestera ett gott resultat.

Genom att analysera och förebygga risker innan projektstart och under hela genomförandet undanröjer vi att någon skadas i sin arbetsutövning. Våra arbetsmiljörutiner säkerställer i övrigt en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy