Öckeröborgen AB

Våra bolag

Öckeröborgen

Öckeröborgen driver flera andra företag inom bolaget, välkommen att läsa mer om dem här.

Ö-varvet

Nybyggnads- och reparation/servicevarv på Öckerö som erbjuder torrsättning, reparationer och service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik.

Läs mer

Hasslö varv

Vi har slipar upp till 300 ton, egen skrovhall där vi kan jobba inomhus, egen verkstad, eget plåtslageri samt ett snickeri. Garanterar både kvalitet och leverans i tid.

Läs mer

Tenö varv

Servar svensk yrkessjöfart med kvalificerade underhålls- och reparationsarbeten.

Läs mer

Simrishamns varv

En av de ledande leverantörerna av varvstjänster på ost- och sydkusten.

Läs mer

Berg Marin

Ett teknikinformationsföretag med verksamhet inriktad på framtagning av beskrivningar, scheman, manualer och utbildning med mera.

Läs mer

Power House

Tillhandahåller marina och industriella kraftlösningar från hjälpmotorer och generatorer till reservdelar och service efter försäljning.

Läs mer

Power Tech Sweden

Tillverkar marina elektriska och hybrida framdrivningslösningar baserade på egen teknik tillsammans med lämpliga motorer, drivrutiner och kraftlagringsval.

Läs mer

Donsö Engine and Shiprepair

Fullt utrustad verkstad med fokus på högvarviga dieselmotorer och annan utrustning ombord.

Läs mer

Swede Ship

Gruppen består av tre moderna och högt specialiserade varv, Djupvik Shipyard, Swede Ship Composite och Swede Ship Yachtservice, alla belägna på Sveriges västkust.

Läs mer

CKG i Uddevalla

CKG Marin utför installationer på yrkesbåtar såväl som privata. Vi har kunskap från kraftförsörjning till kommunikation ombord.

Läs mer

Ö-PAC

Ö-PAC Technology tillhandahåller banbrytande teknologi för prediktivt underhåll och fartygsdynamikmodellering.

Läs mer

Skillinge Svets

Skillinge Svets och mekaniska är ett familjeföretag som utför det mesta inom smide, hydraulik och mekaniska arbeten.

Läs mer

Sublift

Den säkra, kompakta, självgående submarina båtvagnen.

Läs mer